Informacja o zastrzeganiu i odwołaniu zastrzeżenia utraconych dokumentów tożsamości przez Klientów BOŚ S.A.

Zastrzeganie dokumentów

W przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów Klient BOŚ S.A. powinien natychmiast dokonać ich zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – ogólnopolskiej bazie skradzionych lub zagubionych dokumentów.

Zastrzeżenia dokumentów Klient BOŚ S.A. może dokonać:

  • Osobiście w dowolnej placówce BOŚ S.A., po wypełnieniu odpowiedniego formularza,
  • Dzwoniąc pod numer infolinii BOŚ S.A. 801 355 455 lub (22) 543 34 34, przy czym zastrzeżenie dokonane za pośrednictwem infolinii powinno być potwierdzone osobiście przez Klienta w jednej z placówek BOŚ S.A. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ciągu 3 dni kalendarzowych,
  • Osobiście w innym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
  • Pełna lista banków przyjmujących zastrzeżenia od wszystkich osób znajduje się na stronie: dokumentyzastrzezone.pl.

W Banku Ochrony Środowiska S.A. można zastrzec m.in.:

  • Dowód osobisty
  • Paszport
  • Dowód rejestracyjny
  • Prawo jazdy
  • Ksiażeczkę wojskową
  • Kartę stałego pobytu

Po dokonaniu zastrzeżenia dokumentów w Banku, Klient powinien niezwłocznie:

  1. powiadomić Policję - jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży,
  2. wyrobić nowy dokument.

Odwołanie zastrzeżenia dokumentów

Odwołanie zastrzeżenia może zostać dokonane wyłącznie osobiście przez Klienta w placówce Banku Ochrony Środowiska S.A. lub w placówce innego banku, w której złożony został wypełniony formularz zastrzeżenia dokumentu.