Przejrzysta pożyczka

Weź Przejrzystą pożyczkę i zadbaj o zdrowe powietrze!

Jeśli chcesz, aby wokół Twojego domu było jak najmniej zanieczyszczeń w atmosferze, to zdecyduj się na wymianę urządzeń grzewczych na te, które ich nie emitują. Możesz także zrealizować prace termomodernizacyjne, które ograniczą koszty ogrzewania.

Przejrzysta pożyczka umożliwia zakup urządzeń i usług:

- wymianę kotłów węglowych na gazowe, olejowe, opalane biomasą, elektryczne, węglowe klasy 5,
- podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych,
- demontaż starego kotła węglowego/instalacji,
- zakup i montaż nowego kotła zgodnie z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
- zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
- wymianę przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i c.w.u.,
- zakup i montaż rekuperatorów, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła
- prace termomodernizacyjne w tym np.: docieplenie przegród zewnętrznych i/lub wewnętrznych,wymiana lub montaż stolarki zewnętrznej.

 

 • kwota  pożyczki - od 1.000 zł do 60.000 zł
 • 120 miesięcy, maksymalny okres, na który możesz rozłożyć spłatę pożyczki
 • szybkie złożenie wniosku przez internet

 

Okres kredytowania

Rodzaj i wysokość   oprocentowania 

(w stosunku rocznym)

Prowizja   przygotowawcza

do 36 miesięcy

stałe: 5,99% 4,50%

powyżej 36 miesięcy   do 120 miesięcy

zmienne: WIBOR 6M + 5,99 p.p. marży

Z Promocji Przejrzysta pożyczka mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

1) posiadają lub łącznie z zawarciem umowy EKOpożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:

 • wyciągi w formie elektronicznej oraz
 • aktywną kartę debetową, tzn. taką, przy wykorzystaniu której realizuje się przynajmniej jedną transakcję gotówkową lub bezgotówkową w każdym miesiącu kalendarzowym oraz
 • zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku i użytkowanie karty debetowej oraz
 • udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKOpożyczkę oraz

2) w okresie  trwania promocji złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 60.000 zł w dowolnym oddziale Banku lub złożą wniosek dostępny na stronie internetowej Banku, pod adresem www.bosbank.pl

 

BOŚ Bank przygotował także atrakcyjną ofertę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z:

 • obniżenia prowizji przygotowawczej  w wysokości 3,5%
 • bonusu za terminową spłatę pożyczki w wysokości 10% odsetek zapłaconych w jednym roku kredytowania, nie więcej jednak niż 760 zł w danym roku, kwota ta jest wypłacana po upływie każdego roku od dnia wypłaty EKOpożyczki.

Więcej o preferencyjnych warunkach cenowych.

 

Promocja trwa w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., z zastrzeżeniem, że wniosek o EKOpożyczkę powinien zostać przez Klienta złożony w terminie do dnia 29 października 2018 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,18%, przy założeniu, że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 PLN, całkowita kwota do zapłaty to 25.288,79 PLN, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,77%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 20.07.2018r. wynosi 1,78%), powiększonej o marżę 5,99 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 5.288,79 zł (w tym: prowizja 900,00 PLN kredytowana, odsetki 4.388,79 PLN), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 421,48 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 20.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Wniosek o Przejrzystą pożyczkę złożysz poprzez stronę internetową www.bosbank.pl lub w oddziale Banku.

Korzyści dla Klientów korzystających z programu rządowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 1. Pożyczka w rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym
  • zwolnienie z prowizji za przyznanie pożyczki.
 2. Karta kredytowa
  • zwolnienie z opłaty za wydanie karty.
 3. Pożyczka gotówkowa
  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem oprocentowania o 1 p.p. względem oprocentowania standardowego.
 4. Kredyt Hipoteczny
  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p. względem marży standardowej.


Dodatkowo wypłaty na rachunek posiadacza Karty Dużej Rodziny 1 raz w roku nagrody za:

 1. Dokonywanie transakcji kartą kredytową
  • 0,5% sumy dokonanych transakcji w ciągu 12 miesięcy, nie więcej jednak niż 760 PLN.
 2. Terminową spłatę pożyczki gotówkowej
  • 10% odsetek zapłaconych w ciągu jednego roku okresu kredytowania, nie więcej jednak niż 760 PLN.
 3. Korzystanie pożyczki w ROR
  • 10% odsetek zapłaconych w ciągu jednego roku okresu kredytowania, nie więcej jednak niż 760 PLN.

   

  http://10.220.16.121https://www.bosbank.pl/files/file_118/kdr.png

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Regulamin EKOpożyczki
Regulamin Promocji "Przejrzysta pożyczka"
Regulamin Promocji "Karta Dużej Rodziny"

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.http://10.220.16.121/files/miniatures/file_7/janiebieska_na_zielono.60x59.fe74b1fe.png