Kredyt giełdowy

Środki na zakup papierów wartościowych

Nawet najlepsze pomysły inwestycyjne są nieefektywne, gdy brakuje odpowiedniego kapitału. Umiejętnie wykorzystana linia kredytowa pozwala zwiększyć zaangażowanie w wybrane walory i poprawić wyniki całego portfela inwestycyjnego.

Oferta specjalna – promocja kredytu giełdowego

OKRES OFERTY:
Od 1stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

KANAŁY  DYSTRYBUCJI:
Produkt oferowany w placówkach Banku i DM BOŚ S.A.

ZASADY OFERTY:
Kredyt giełdowy: kwota co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych)

OKRES KREDYTOWANIA:
12 miesięcy, z możliwością prolongowana na kolejne 12 miesięczne okresy.

CEL KREDYTOWANIA:

 1. zakupu papierów wartościowych za pośrednictwem DM BOŚ S.A.:
  • a) w obrocie zorganizowanym,
  • b) w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
 2. na refinansowanie wcześniej zakupionych papierów wartościowych za środki własne Kredytobiorcy.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
Wniosek o kredyt giełdowy powinien zostać przez Klienta złożony w dowolnym Oddziale Banku lub w DM BOŚ w terminie do dnia 30 grudnia 2018r. i zarejestrowany przez Oddział w systemie BPM w dniu 31 grudnia 2018r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,18% , przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 393 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty to 420 234,91 PLN, całkowity koszt kredytu wynosi  27 234,91 PLN (w tym prowizja przygotowawcza 0,70% kredytu - 2 751,00 PLN, odsetki 24 483,91 PLN - oprocentowanie zmienne w wysokości 6,23%, które składa się z WIBORM 3M plus marża banku w wysokości 4,5 p.p. , kredyt spłacany w 12 miesięcznych równych ratach  w wysokości 2040,32 PLN.
Kalkulacja została wykonana na dzień 30 stycznia 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

WARUNKI CENOWE:

    Kwota kredytu    
Kwota kredytu mniejsza równa
Prowizja przygotowawcza
(od kwoty udzielonego kredytu)
Wysokość oprocentowania
(zmienne w stosunku rocznym)
  300 000 zł                   500 000 zł 0.65% WIBOR 3 M + 4.00 p.p. marży
  501 000 zł 1 000 000 zł 0.60% WIBOR 3 M + 3.75 p.p. marży
1 001 000 zł 2 000 000 zł 0.55% WIBOR 3 M + 3.50 p.p. marży
2 001 000 zł 3 000 000 zł 0.50% WIBOR 3 M + 3.25 p.p. marży
3 001 000 zł 5 000 000 zł 0.45% WIBOR 3 M + 3.00 p.p. marży
Pow.
5 000 000 zł                                           
  0.40% WIBOR 3 M + 2.75 p.p. marży

Nowi oraz obecni Klienci zainteresowani skorzystaniem z oferty promocyjnej kredytu giełdowego. Klienci VIP DM BOŚ S.A. tj. Klient spełniający przynajmniej jedno poniższe kryterium:

 1. złożą wniosek o kredyt giełdowy na kwotę co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) lub
  co najmniej po raz trzeci złożą wniosek o odnowienie kredytu giełdowego gdzie suma dotychczasowych odnowień wraz z wnioskowaną kwotą kredytu giełdowego wynosi co najmniej 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych)
  lub
  wartość prowizji zapłaconych przez klienta w DM BOŚ–  wynosi co najmniej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) kwartalnie (minimum 1 taki kwartał w okresie ostatnich 4 kwartałów), a kwota wnioskowanego lub odnawianego kredytu wynosi co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych);
 2. posiadają EKOkonto VIP lub w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu giełdowego podpiszą Umowę o otwarcie i prowadzenie EKOkonta VIP;
 3. posiadają udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we „Wniosku o udzielenie kredytu giełdowego na zakup papierów wartościowych (dla podmiotu krajowego)”;
 4. uzyskają pozytywną decyzję kredytową;
 5. zawrą z Bankiem umowę o kredyt giełdowy;
 6. podpiszą oświadczenie o skorzystaniu z oferty kredytu giełdowego;
  zwani dalej „Uczestnikami Oferty Specjalnej”.