BOŚBank API

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2), oddajemy do Państwa dyspozycji interfejs dostępowy API umożliwiający bezpieczne i łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez Bank.

Interfejs BOŚ Bank:

 1. jest zgodny z standardem PolishAPI w wersji 2.1.1, opracowanym przez Związek Banków Polskich na potrzeby implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski,
 2. został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS,
 3. udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji i zarządzania zgodami,
 4. zawiera usługi z domeny:
  • AIS (Account Information Service) – zestaw usług udostępniających informacje nt rachunków Klienta,
  • PIS (Payment Initiation Service) – usługi umożliwiające inicjowanie płatności,
  • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) - usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej,
 5. udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych TPP (Third Party Provider) – podmiotów uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta,
 6. na bieżąco będzie dostosowywany do kolejnych wersji PolishAPI,
 7. zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2 zapewnia dostęp do trzech niezależnie działających środowisk:
Nazwa Opis
Sandbox* Środowisko testowe o funkcjonalności maksymalnie zbliżonej do środowiska Live, pracujące w oparciu o testowe dane (mock).
Środowisko Sandbox dostępne jest pod adresami:

https://sandbox-retail.psd2.bosbank.pl - dla klientów indywidualnych
https://sandbox-corpo.psd2.bosbank.pl - dla klientów instytucjonalnych (korporacyjnych)

Dokumentacja swagger* Środowisko udostępniające dokumentację systemu oraz mechanizm umożliwiający manualne testowanie usług PolishAPI.
Dokumentacja dostępna jest pod adresem:

docs-retail.psd2.bosbank.pl/docs - dla klientów indywidualnych
docs-corpo.psd2.bosbank.pl/docs - dla klientów instytucjonalnych (korporacyjnych)

Produkcyjne (Live)* Środowisko produkcyjne, umożliwiające dostęp do usług AIS/PIS/CAF.
Termin udostępnienia środowiska zostanie podany w najbliższym czasie.

*zakres odpowiada funkcjonalności odpowiednio użytkowanego przez Klienta systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 iBOSS.

Masz pytania, chcesz zgłosić propozycję usprawnień, skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy.

Więcej informacji o standardzie PolishAPI znajduje się na stronie: https://polishapi.org/


AKTUALNOŚCI

Data Informacje
14.03.2019 r. Uruchomienie środowiska testowego Sandbox