BOŚ na konferencji " Rozwój ciepłownictwa powiatowego podstawą samowystarczalności energetycznej"

← Aktualności

BOŚ na konferencji " Rozwój ciepłownictwa powiatowego podstawą samowystarczalności energetycznej"

| Aktualności

Ponad 150 osób - przedstawiciele parlamentu, ministerstw, samorządów, banków - w tym BOŚ, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, izb gospodarczych i świata nauki oraz specjaliści Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczyło w konferencji pn. „Ciepłownictwo powiatowe podstawą samowystarczalności energetycznej”, która 2 kwietnia 2019 r. odbyła się w siedzibie NFOŚiGW. Była to zarazem okazja do prezentacji dwóch nowych programów priorytetowych Narodowego Funduszu: Ciepłownictwo powiatowe i Energia Plus.

Podczas konferencji Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA, Bogusław Białowąs, wskazał, że BOŚ wspiera działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski od 1991 r. Przy realizacji programów NFOŚiGW w obszarze energetyki i ciepłownictwa bank będzie, dla montażu środków, instytucją finansową pierwszego wyboru.

Dyrektor Biura Finansowania Ekologicznego BOŚ SA, Sebastian Bodzenta, przedstawił „Możliwości współfinansowania przedsięwzięć ciepłowniczych finansowanych ze środków NFOŚiGW”. Zaznaczył on, że BOŚ posiada kompleksową ofertę mogącą wspierać finansowanie inwestycji ekologicznych: doradztwo inwestycyjne, uzupełnienie oferty NFOŚiGW/WFOŚiGW, finansowanie inwestycyjne i obrotowe, finansowanie preferencyjne, leasing oraz pakiet dla firm zainteresowanych finansowaniem europejskim. Stwierdził również, że finansowanie inwestycji w programie Ciepłownictwo powiatowe może odbywać się poprzez montaż finansowy obejmujący: kredyt pomostowy, kredyt obrotowy oraz kredyt uzupełniający na koszty niekwalifikowane. Natomiast w programie Energia Plus montaż ten może objąć kredyt pomostowy, kredyt uzupełniający oraz kredyt obrotowy. Prelegent zaprezentował uczestnikom warunki uzyskania tych kredytów oraz przedstawił ofertę spółki zależnej BOŚ Eko-Profit SA.

Więcej informacji z konferencji dostępnych jest tutaj: